Habari

BAJETI YA SERIKALI YA MWAKA WA FEDHA 2020/21 KWA LUGHA RAHISI: TOLEO LA WANANCHI

Categoriest

Bajeti ya Serikali Toleo la Wananchi ni Kijitabu kinachoelezea mipango na bajeti ya Serikali kwa muhtasari na lugha rahisi inayoweza kueleweka kwa Mwananchi wa kawaida na wadau mbalimbali. Kijitabu hiki kinamsaidia mwananchi kuielewa na kuifahamu bajeti ya Serikali kwa mwaka husika na jinsi bajeti inavyogusa maisha ya wananchi kwa njia mbalimbali.

Uwajibikaji Jamii Kutatua Changamoto za Sekta ya Afya na Elimu

Categoriest

Novemba 2020,  wawakilishi kutoka taasisi mbalimbali zikiwemo Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Ofisi ya Rais - Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (OR-TAMISEMI) na Wanachama wa Policy Forum walihudhuria vikao vya tathmini za kikanda za masuala ya Uwajibikaji Jamii.

TAMISEMI Kushirikiana na AZAKI kuandaa Mwongozo wa Utoaji na Usimamizi wa Mikopo kwa Vikundi vya Vijana, Wanawake na Watu Wenye Ulemavu

Categoriest

Mpango wa Pili wa Taifa wa Maendeleo wa Miaka Mitano (2016/2017-2020/21), pamoja na malengo mengine, unakusudia kuweka mazingira wezeshi kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kujiajiri na kushiriki katika shughuli za kimaendeleo kama vile uvuvi, kilimo, ufugaji na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali.

Kanuni za Utoaji wa Mikopo na Usimamizi wa Mikopo kwa Vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu Wenye Ulemavu za Mwaka 2019

Mpango wa Pili wa Taifa wa Maendeleo wa Miaka Mitano (2016/2017-2020/21), pamoja na malengo mengine, unakusudia kuweka mazingira wezeshi kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kujiajiri na kushiriki katika shughuli za kiuchumi kama vile kilimo, ufugaji na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali.

Miongoni mwa mikakati ya kutimiza lengo hilo iliyoainishwa katika Mpango huo ni utoaji wa mikopo yenye gharama na masharti nafuu kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu.

Zijue Kanuni za Uchaguzi wa Serikali za Mitaa: Ngazi ya Vijiji, Mitaa na Vitongoji, 2019

Categoriest

Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 8(1) (a); wananchi ndio chimbuko la mamlaka ya utawala wa nchi na kwamba Serikali itapata mamlaka kutoka kwao. Uchaguzi ndio namna pekee ya wananchi kukasimisha mamlaka yao kwa viongozi. Ni Haki ya kila raia kushiriki katika michakato ya Uchaguzi ikiwemo kupiga au kupigiwa kura kwa mujibu wa Katiba na sheria za nchi ili kupata viongozi.

Tamko la TACCEO na POLICY FORUM Kuhusu Kanuni za Uchaguzi wa Serikali za Mitaa, 2019

Categoriest

Mtandao wa Uangalizi wa Uchaguzi Tanzania (TACCEO) na Jukwaa la Sera (Policy Forum) tumeendelea kufuatilia mchakato wa utayarishaji wa Kanuni za Uchaguzi wa Serikali za Mitaa,2019 nchini Tanzania kwa kutoa maoni kwenye rasimu ya kanuni husika

Asasi za Kiraia Wanachama wa TANGO, TUCTA na CCT inaitaka SADC kuchukua hatua za haraka juu ya ukatili unaoendelea huko Afrika Kusini

Categoriest

Asasi za Kiraia Wanachama wa TANGO, TUCTA na CCT na sekta ya AZAKI Tanzania inaitaka SADC kuchukua hatua za haraka juu ya Ukatili unaofanywa dhidi ya watu wa mataifa mengine nje ya nchini Afrika Kusini.

Sekta ya Kilimo na Mifugo Yatajwa Kama Chachu ya Kufikia Uchumi wa Viwanda

Categoriest

Wanachama wa mtandao wa Policy Forum wanaounda kikundi kazi cha bajeti (BWG) wameishauri serikali kuboresha sekta ya kilimo na ufugaji ili nchi iweze kufikia azimio lake la kuhakikisha inafikia uchumi wa kati wenye kuchagizwa na viwanda.

Uswisi kushirikiana na Tanzania kuimarisha uwajibikaji

Categoriest

Ubalozi wa Uswisi hapa nchini kupitia Shirika la Maendeleo na Ushirikiano la Uswisi SDC umezindua awamu ya tatu ya programu ya uwajibikaji wa kijamii (Social Accountability Programme - SAP) ambayo inachangia kuziwezesha asasi za kiraia (AZAKI) zinazofany

Pages

Marejeo ya Mkukuta

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter