Skip to main content

Home page (SW)

 • Inclusive Policy Ecosystem
 • Improving lives of Tanzanians
  Policy and processes that help in poverty reduction
 • Inclusive Decision Making
  Equitable use of public resources & inclusive governance
 • Education Sector
  Education Sector has been amongst the government's priority
 • Water, Sanitation & Hygiene
  The importance of water to the universe cannot be overemphasized

Policy Forum (PF) ni mtandao wa Mashirika Yasiyo ya Kiserikali (NGOs) ambao ulianzishwa mwaka 2003, uliosajiliwa chini ya Sheria ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali iliyoundwa chini ya Kifungu cha 11 (1) na 17 (2) cha Sheria Na. 24 ya 2002. Uwanachama wetu kwa sasa unajumuisha zaidi ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali zaidi ya 60 yaliyosajiliwa Tanzania. Nia yetu ni kuboresha michakato ya sera ili kupunguza umaskini, kuongeza usawa na demokrasia.

Mpango wa Mwaka wa 2021 unawasilisha maeneo ya kipaumbele ambayo mtandao wa PF unakusudia kutekeleza katika mwaka wake wa kwanza wa mpango mkakati wa miaka 4 (2021-2024) na jinsi itakavyopima mafanikio ya kazi zake ili kuchangia kuboresha maisha bora. Utekelezaji wa mpango huu wa kila mwaka unakusudia kuathiri michakato ya sera zinahusiana na uwajibikaji ulioimarishwa na utumiaji unaozingatia usawa wa rasilimali za umma. 

Kuwezesha sauti ya mwananchi kupitia vyombo vya habari

Vipindi 103 Vya Radio za Kijamii Kwenye Mikoa 4

Ushiriki wenye tija na matumizi ya nafasi zinazotolewa na PF ili kuleta athari chanya kwenye sera zinazohusiana na rasilimali za umma

1693956
Hadhira ya kipekee
314
Simu zilizopigwa
499
Ujumbe uliosomwa
55%
Idadi ya wasikilizaji

Habari Zetu

Habari mbalimbali zinazohusu kazi zetu

Tamisemi Kushirikiana na AZAKI kuandaa Mwongozo…

Mpango wa Pili wa Taifa wa Maendeleo wa Miaka Mitano (2016/2017-2020/21), pamoja na malengo mengine, unakusudia kuweka mazingira wezeshi kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kujiajiri na kushiriki katika shughuli za kimaendeleo kama vile uvuvi, kilimo, ufugaji na… Soma Zaidi

Kanuni za Utoaji wa Mikopo na Usimamizi wa Mikopo…

Mpango wa Pili wa Taifa wa Maendeleo wa Miaka Mitano (2016/2017-2020/21), pamoja na malengo mengine, unakusudia kuweka mazingira wezeshi kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kujiajiri na kushiriki katika shughuli za kiuchumi kama vile kilimo, ufugaji na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali.… Soma Zaidi

Tamko na Taarifa Kwa Umma Juu ya Wajibu wa…

‘Ushindi dhidi ya Corona kuanzia ngazi ya jamii’

UTANGULIZI

Video zetu

Video mbalimbali zinazohusu kazi zetu

Breakfast Debate News Clip

Universal Health Care in Tanzania

Food Security in Tanzania

Kutana na Timu Yetu