Skip to main content

Restless Tanzania

Imechapishwa na Policy Forum

Tunaamini Vijana wana suluhisho la chagamoto mbalimbali za ulimwengu. Tumekuwa ni asasi inayojihusisha na maendeleo inayoongozwa na vijana nchini Tanzania kwa zaidi ya miaka 25, tukiwawezesha vijana ili waweze kupata riziki na kudai haki zao za kijinsia, na ili sauti zao zisikike.

Kazi zinazofanywa na Restless Tanzania:

Subscribe to Iringa