Kuhusu Policy Forum

Policy Forum ni asasi huru yenye malengo ya kuhusisha wananchi, asasi zisizo za kiserikali, na sekta zote zingine za jamii katika michakato ya uundwaji wa sera. Dhamira hii pia inahusisha kuwezesha hatua zote za michakato ya uundwaji wa sera zinaelimisha wananchi, zinakuza uwezo wao wa kujihusisha na zinaendeshwa kwa njia inayotoa nafasi ya uwajibikaji.

Dira: Policy Forum inatazamia uwepo wa ubora wa maisha ya Watanzania.

Dhamira: Kushawishi na kufuatilia utekelezaji wa sera ili kuimarisha utawala bora na uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za umma.

Maadili ya Msingi:

  • Usawa: Haki za binadamu, usawa, utu, haki na ushiriki wa watu wote 
  • Uwajibikaji: Uwazi na uwajibikaji katika mashirika yetu, ubia na katika jamii 
  • Uadilifu: Viwango vya juu vya uaminifu na kanuni za maadili 
  • Kujifunza: Ubora na umahiri, utamaduni wa kujifunza na kutafakari 
  • Mshikamano: Muungano na watu binafsi na mashirika mengine
  • Uhuru: Wanachama ni mashirika yaliyo huru na yasiofungamana 
  • Ushiriki: Demokrasia shirikishi na kukuza nafasi ya kidemokrasia 
Swahili

Marejeo ya Mkukuta

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter