Policy Forum ni asasi huru yenye malengo ya kuhusisha wananchi, asasi zisizo za kiserikali, na sekta zote zingine za jamii katika michakato ya uundwaji wa sera. Dhamira hii pia inahusisha kuwezesha hatua zote za michakato ya uundwaji wa sera zinaelimisha wananchi, zinakuza uwezo wao wa kujihusisha na zinaendeshwa kwa njia inayotoa nafasi ya uwajibikaji.Dira: Policy Forum inatazamia uwepo wa ubora...

TAMKO LA POLICY FORUM : BAJETI YA 2017/18: MAMLAKA NA UFANISI WA SERIKALI ZA MITAA

Categoriest

Sisi wanachama wa Policy Forum, Mtandao wa Asasi za Kiraia;

Kufuatia kupitishwa kwa bajeti ya mwaka 2017/18 na Bunge la Bajeti la Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania (JMT) Juni 2017;

Kwa kuzingatia juhudi dhahiri za Serikali ya JMT katika kuongeza ukusanyaji wa mapato ili kuleta ufanisi katika utekelezaji wa shughuli za mandeleo kwa Watanzania;

Pages

Marejeo ya Mkukuta

Login

Access the member area by login now. If you are a member, but do not have an account with us, contact us.

Working Groups

There are also working groups under Policy Forum that meet on a monthly basis:

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter