Budget Issues In Budget Working Group

Bajeti ya Serikali ya Mwaka 2015/2016: Toleo la Wananchi (Limetolewa na Wizara ya Fedha kwa kushirikiana na Policy Forum)

Hili ni toleo lingine la  Bajeti Toleo la Wananchi ambalo linaelezea Bajeti ya Serikali kwa mwaka  wa  fedha  2015/16  kwa  lugha rahisi  inayoeleweka  kwa wananchi.

Citizens Budget 2014/15 Issued by the Ministry of Finance in Collaboration with Policy Forum

Categoriest

The Citizen’s Budget document is issued to improve citizen’s access to budgetary information
with the objective of promoting accountability and transparency in public finance management.
It presents the Government budget in a simple language, highlighting its important features and
making it easy for a common person to understand and grasp the budget. The policies and
programmes reflected in the Government budget affect the lives of all citizens and therefore it is
important for them to fully comprehend its implications.

Budget Bill No. 13, 2014

Categoriest

To read the Budget Bill, 2014, click 1 and 2

Tamko la Kikundi Kazi cha Bajeti Kuhusiana na Bajeti ya Mwaka 2014/15

Categoriest

Wakati Waziri wa Fedha  anapowasilisha  Bajeti ya Taifa  kwa mwaka wa Fedha 2014/15  Bungeni  kesho, sisi  Wajumbe wa  Kikundi Kazi cha Bajeti  cha  Policy Forum, tunaowakilisha zaidi ya Asasi  70 za Kiraia tuliounganisha nguvu zetu  ili kuongeza uelewa na  ushiriki wa jamii katika uandaaji wa sera, tunapenda kutoa  mchango wetu katika mchakato huu  muhimu.   

Policy Forum Budget Working Group (BWG) Position Statement on the National Budget 2014/15

Categoriest

As the Minister for Finance tables the National Budget for Financial Year 2014/15 in Parliament tomorrow, we, members of the Policy Forum Budget Working Group, representing over 70 different Civil Society Organisations working together to increase informed civil society participation in policy making, would like to make our contribution to this key process.